მძიმე ბავშვობა, ალკოჰოლსა და ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება და ხანგრძლივი გზა გამოჯანმრთელებისკენ - ნაკლებად ცნობილი ფაქტები დრიუ ბერიმორის ცხოვრებიდან - Beaumonde

მძიმე ბავშვობა, ალკოჰოლსა და ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება და ხანგრძლივი გზა გამოჯანმრთელებისკენ - ნაკლებად ცნობილი ფაქტები დრიუ ბერიმორის ცხოვრებიდან - Beaumonde