ეხმარებიან ახალგაზრდებს განათლების მიღებაში, ზრუნავენ მძიმედ დაავადებულ ბავშვებსა და ღარიბ ადამიანებზე - ვარსკვლავები, რომელთათვისაც ქველმოქმედება ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია - Beaumonde

ეხმარებიან ახალგაზრდებს განათლების მიღებაში, ზრუნავენ მძიმედ დაავადებულ ბავშვებსა და ღარიბ ადამიანებზე - ვარსკვლავები, რომელთათვისაც ქველმოქმედება ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია - Beaumonde