"ცარიელი ხელების დღეები" - მთვარის კალენდრის საშიში თარიღები, რომლის დროსაც ახალი საქმისა თუ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაგეგმვა სარისკოა - Beaumonde

"ცარიელი ხელების დღეები" - მთვარის კალენდრის საშიში თარიღები, რომლის დროსაც ახალი საქმისა თუ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაგეგმვა სარისკოა - Beaumonde