ის უარს ამბობდა ყველა გადაღებაზე, სადაც ფერადკანიან კოლეგებს მასზე ნაკლებ ჰონორარს უხდიდნენ და ჩაგრავდნენ; თავისუფლად ფლობდა 5 ენას, სწავლობდა პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით - საინტერესო ფაქტები გამორჩეული მოდელის, იმანის შესახებ - Beaumonde

ის უარს ამბობდა ყველა გადაღებაზე, სადაც ფერადკანიან კოლეგებს მასზე ნაკლებ ჰონორარს უხდიდნენ და ჩაგრავდნენ; თავისუფლად ფლობდა 5 ენას, სწავლობდა პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით - საინტერესო ფაქტები გამორჩეული მოდელის, იმანის შესახებ - Beaumonde