"ყველა ქალს უნდა ჰქონდეს  რაღაც ისეთი ძვირად ღირებული ნივთი ან ავეჯი, რომელიც დამოუკიდებლად იყიდა და ოჯახისგან მემკვიდრეობით არ მიუღია" - ამერიკელმა მწერალმა შეადგინა ფრაზები, რომლებიც ყველა ქალმა ხშირად უნდა გაუმეოროს საკუთარ თავს - Beaumonde

"ყველა ქალს უნდა ჰქონდეს  რაღაც ისეთი ძვირად ღირებული ნივთი ან ავეჯი, რომელიც დამოუკიდებლად იყიდა და ოჯახისგან მემკვიდრეობით არ მიუღია" - ამერიკელმა მწერალმა შეადგინა ფრაზები, რომლებიც ყველა ქალმა ხშირად უნდა გაუმეოროს საკუთარ თავს - Beaumonde