"ჩვენ გვაქვს არჩევანი - მივაქციოთ ყურადღება იმას, რაც დავკარგეთ თუ ვკონცენტრირდეთ იმაზე, რაც გვაქვს" - ცნობილი ფსიქოლოგების ეს ფრაზები ემოციური არასტაბილურობის დროს დაგვეხმარება - Beaumonde

"ჩვენ გვაქვს არჩევანი - მივაქციოთ ყურადღება იმას, რაც დავკარგეთ თუ ვკონცენტრირდეთ იმაზე, რაც გვაქვს" - ცნობილი ფსიქოლოგების ეს ფრაზები ემოციური არასტაბილურობის დროს დაგვეხმარება - Beaumonde