"ისინი, ვინც დროებითი უსაფრთხოების მოსაპოვებლად უარს იტყვიან არსებით თავისუფლებაზე, არც თავისუფლებას იმსახურებენ და არც უსაფრთხოებას" - ცნობილი ადამიანების გამონათქვამები დამოუკიდებლობასა და თავისუფლების მნიშვნელობაზე - Beaumonde

"ისინი, ვინც დროებითი უსაფრთხოების მოსაპოვებლად უარს იტყვიან არსებით თავისუფლებაზე, არც თავისუფლებას იმსახურებენ და არც უსაფრთხოებას" - ცნობილი ადამიანების გამონათქვამები დამოუკიდებლობასა და თავისუფლების მნიშვნელობაზე - Beaumonde