"არაფერია უფრო ყალბი, ვიდრე მოჩვენებითი მოკრძალება. მის მიღმა ხშირად გულგრილობა, სხვების მოსაზრებების უგულებელყოფა და შენიღბული ტრაბახი იმალება" - დასამახსოვრებელი ფრაზები ჯეინ ოსტინის ნაწარმოებებიდან - Beaumonde

"არაფერია უფრო ყალბი, ვიდრე მოჩვენებითი მოკრძალება. მის მიღმა ხშირად გულგრილობა, სხვების მოსაზრებების უგულებელყოფა და შენიღბული ტრაბახი იმალება" - დასამახსოვრებელი ფრაზები ჯეინ ოსტინის ნაწარმოებებიდან - Beaumonde