Netflix-ის ახალ ფილმში „The Gray Man“ ნამდვილი ვარსკვლავთცვენა გველოდება, რომლის ბიუჯეტიც 200 მილიონ დოლარზე მეტს შეადგენს. - Beaumonde

Netflix-ის ახალ ფილმში „The Gray Man“ ნამდვილი ვარსკვლავთცვენა გველოდება, რომლის ბიუჯეტიც 200 მილიონ დოლარზე მეტს შეადგენს. - Beaumonde