62 000 პაიეტი, 3 900 სვაროვსკის კრისტალი და 140 საათი: Louis Vuitton Oscars-ის განსაკუთრებული კაბა რეჯინა კინგისთვის - Beaumonde

62 000 პაიეტი, 3 900 სვაროვსკის კრისტალი და 140 საათი: Louis Vuitton Oscars-ის განსაკუთრებული კაბა რეჯინა კინგისთვის - Beaumonde