ისტორია : განვითარების რა გზა გაიარა საყურემ და რა მნიშვნელობით ატარებდნენ მას ძველ დროში - Beaumonde

ისტორია : განვითარების რა გზა გაიარა საყურემ და რა მნიშვნელობით ატარებდნენ მას ძველ დროში - Beaumonde