ფსიქოლოგმა განაცხადა, რომ ჯონისა და ამბერს თანაცხოვრების პერიოდში "ორმხრივ ძალადობას" ჰქონდა ადგილი - Beaumonde

ფსიქოლოგმა განაცხადა, რომ ჯონისა და ამბერს თანაცხოვრების პერიოდში "ორმხრივ ძალადობას" ჰქონდა ადგილი - Beaumonde