ექსკლუზიური შეთავაზებები ცნობილ კოსმეტიკურ ბრენდებზე ჯპს-სგან - სააფთიაქო ქსელმა გაზაფხულის დადგომა აღნიშნა

გა­ზა­ფხუ­ლის პირ­ვე­ლი დღე, ფრან­გუ­ლი სურ­ნე­ლი თბი­ლის­ში, სა­ჩუქ­რე­ბი და სი­ურპრი­ზე­ბი - ასე აღ­ნიშ­ნა ჯპს-ს სა­აფ­თი­ა­ქო ქსელ­მა გა­ზა­ფხუ­ლის დად­გო­მა და პე­კი­ნის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე ფი­ლი­ალ­ში, ფრან­გულ წვე­უ­ლე­ბა­ზე და­პა­ტი­ჟა სტუმ­რე­ბი.
გა­ზა­ფხუ­ლის დღე­სას­წა­უ­ლებ­ზე ჯპს-ს მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი კოს­მე­ტი­კის რჩე­უ­ლი ბრენ­დე­ბის სრულ ასორ­ტი­მენტს 20-50 %-იანი ფას­დაკ­ლე­ბით შე­ი­ძე­ნენ. ასე­ვე, ჯპს-მ თა­ვის მომ­ხმა­რე­ბელს ის სი­ახ­ლეც შეს­თა­ვა­ზა, რომ ბრი­ტა­ნუ­ლი N1 მშრა­ლი შამ­პუ­ნის ბრენ­დი, „ბა­ტის­ტე“ უკვე ჯპს-ს სა­აფ­თი­ა­ქო ქსელ­შია. ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე მი­სულ სტუმ­რებს პა­რი­ზუ­ლი პერ­ფორ­მან­სი, გემ­რი­ე­ლი ფრან­გუ­ლი ტკბი­ლე­უ­ლი და სა­ხა­ლი­სო ფო­ტო­სე­სია ელო­დათ.

ჯპს-ს სი­ლა­მა­ზის ზო­ნა­ში სტუმ­რებ­მა კონ­სულ­ტან­ტე­ბის­გან მი­ი­ღეს ინ­ფორ­მა­ცია აქ­ცი­ებ­ზე და იმ ევ­რო­პულ
ბრენ­დებ­ზე, რო­მელ­თა ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკვე წლე­ბია ჯპს-ს ქსე­ლია.

სა­ღა­მოს ბევ­რი ცნო­ბი­ლი სახე ეს­წრე­ბო­და, მათ შო­რის „მის სა­ქარ­თვე­ლო“ ირი­ნა ონაშ­ვი­ლი, რო­მელ­მაც AMBEBI.GE-ს გა­ნუ­ცხა­და, რომ მის­თვის თა­ვის მოვ­ლა „ჯი­პი­სის­თან“ ასო­ცირ­დე­ბა.

“ჯპს-ს ყო­ვე­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა ძა­ლი­ან მიყ­ვარს, რად­გან ვიცი, რომ არის უამ­რა­ვი სა­ჩუ­ქა­რი, პერ­ფორ­მან­სე­ბი, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბი. ყო­ველ­თვის ისეთ ადა­მი­ა­ნებს ეპა­ტი­ჟე­ბი­ან, რო­მელ­თა ნახ­ვაც გი­ხა­რია. რაც მთა­ვა­რია, ახლა გა­ზა­ფხულ­თან ასო­ცირ­დე­ბა ეს ყვე­ლა­ფე­რი, ახა­ლი ეტა­პის და­წყე­ბას­თან. გაპ­რან­ჭვა, გა­ლა­მა­ზე­ბა და თა­ვის მო­წეს­რი­გე­ბა ყო­ველ­თვის ჯპს-თან ასო­ცირ­დე­ბა, რად­გან აქ თა­ვის მოვ­ლის არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ბრენ­დე­ბია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

მე ყო­ველ­თვის აქ შევ­დი­ვარ, რად­გან ვიცი, რომ ერთ სივ­რცე­ში არის ყვე­ლა­ფე­რი ის, რაც ჩემ­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია და მჭირ­დე­ბა” - აღ­ნიშ­ნა ონაშ­ვილ­მა.

ჯპს-ს კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის მე­ნე­ჯე­რის თეა ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის თქმით, ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე მი­იწ­ვი­ეს კონ­კრე­ტუ­ლად პე­კი­ნის აფ­თი­ა­ქის (#11) ერ­თგუ­ლი მომ­ხა­რებ­ლე­ბი.

„ტრა­დი­ცი­უ­ლად, ჯპს სა­გა­ზა­ფხუ­ლო აქ­ცი­ებს სთა­ვა­ზობს თა­ვის მომ­ხმა­რებ­ლებს. ეს მო­ი­ცავს ფას­დაკ­ლე­ბას ფრან­გულ, გერ­მა­ნულ და იტა­ლი­ურ ბრენ­დებ­ზე. ასე­ვე სა­სა­ჩუქ­რე აქ­ცი­ებს, რაც უხ­ვად არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ყვე­ლა ბრენდში, რო­მე­ლიც ჯპს-ს ექ­სკლუ­ზი­ვია სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ასე­თე­ბია „ლი­ე­რა­კი“, “ნუქ­სი”, „ფიტო“, „კრის­ტი­ან ბრე­ტო­ნი“, „დოქ­ტორ რენო“ . შე­ნა­ძე­ნებს მოჰ­ყვე­ბა სა­ჩუქ­რე­ბიც.

გვქონ­და ლა­მა­ზი სა­ღა­მო, ფურ­შე­ტი, მუ­სი­კა და რა თქმა უნდა, გა­თა­მა­შე­ბაც. გა­თა­მა­შე­ბა ძა­ლი­ან ორი­გი­ნა­ლუ­რი იყო: უამ­რა­ვი ბუშ­ტი­დან სამ­ში მომ­გე­ბი­ა­ნი ფურ­ცლე­ბი იყო. ასე რომ, სამ­მა იღ­ბლი­ან­მა მომ­ხა­რებ­ლებ­მა მო­ი­გო ჩვე­ნი ექ­სკლუ­ზი­უ­რი ბრენ­დე­ბის ნაკ­რე­ბი. მოწ­ვე­უ­ლი სტუმ­რე­ბი­დან კი ყვე­ლა და­ვა­სა­ჩუქ­რეთ“ - გა­ნა­ცხა­და თეა ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­მა.

კონ­სულ­ტან­ტმა მა­რი­ამ ჩიხ­ლა­ძემ აღ­ნიშ­ნა, რომ ჯპს-ს პე­კი­ნის ფი­ლი­ალ­ში ღო­ნის­ძი­ე­ბას დიდი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყვა.

„ძა­ლი­ან კმა­ყო­ფი­ლია მომ­ხმა­რე­ბე­ლი, აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლე­ბი შეხ­ვდნენ ამ სა­ჩუქ­რებს. ამ­ხე­ლა გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა­საც არ ვე­ლო­დი. პე­კი­ნის ფი­ლი­ალ­ში ძა­ლი­ან ბევ­რი ერ­თგუ­ლი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი გვყავს, რო­მელ­თათ­ვის ფა­სე­უ­ლი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ჩვე­ნი პრო­დუქ­ცია, თა­ვის მოვ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი“, - გვი­თხრა მა­რი­ამ ჩიხ­ლა­ძემ.

ჯპს-მ, რო­მე­ლიც უკვე 24 წე­ლია ზრუ­ნავს სა­კუ­თარ მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე, პირ­ველ­მა და­ი­წყო კოს­მე­ტი­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა სა­აფ­თი­ა­ქო ბა­ზარ­ზე და შე­მო­ი­ტა­ნა თა­ვის მოვ­ლის პრო­დუქ­ტე­ბი სა­აფ­თი­ა­ქო ქსელ­ში. ის წამ­ყვა­ნი ფრან­გუ­ლი თუ გერ­მა­ნუ­ლი ბრენ­დე­ბის ექ­სკლუ­ზი­უ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ასორ­ტი­მენ­ტი მო­ი­ცავს 20-მდე რჩე­ულ ბრენ­დს.

R
like
0

კომენტარის დამატება

სახელი*
აღწერა*
კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას, სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.