ტესტები

ტესტი: ფერი და ხასიათი

ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები კონკრეტული ფერის მიმართ სიყვარულის მიხედვით, ადამიანის ხასიათზე გარკვეულ დასკვნებს აკეთებენ. ზოგი მკვლევარი კი მიიჩნევს, რომ ფერის ამოჩემება - ეს ბიოლოგიური და თანდაყოლილი თავისებურებაა.

ფსიქოლოგიური ტესტი “ხე“ - შედეგით გაოცდებით

მოიმარჯვეთ ფანქარი და ფურცელი და დახატეთ ხე. თქვენი დახატული ხის მიხედვით განვსაზღვრავთ, თუ რა გაწუხებთ მოცემულ მომენტში.

ფსიქოლოგიური ტესტი "ნათურა"

ყურადღებით დააკვირდით ფოტოს. რა ფიგურა მოგხვდათ თვალში პირველად?

ტესტი: დააკვირდით ლაქას, რას გაგონებთ ის?

ყურადღებით დააკვირდით ფოტოზე გამოსახულ ლაქას.

ფსიქოლოგიური ტესტი - რა აღიქვით პირველად?

რას ხედავთ სურათზე? აირჩიეთ პასუხი.