რაშია თქვენი სექსუალურობის საიდუმლო ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?

ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ზო­დი­ა­ქოს ამა თუ იმ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ფლობს კონ­კრე­ტულ ქა­რიზ­მას სექ­სუ­ა­ლუ­რი კუ­თხით და ეს თი­თო­ე­უ­ლის შემ­თხვე­ვა­ში სხვა­დას­ხვა თვი­სე­ბით არის გა­მო­ხა­ტუ­ლი. მა­ინც რა არის თქვენ­ში ფი­ზი­კუ­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბის ინ­დი­კა­ტო­რი?
ვერ­ძე­ბი ცხელ­სის­ხლი­ა­ნე­ბი არი­ან. მათი სექ­სუ­ა­ლუ­რი შარ­მი მო­უს­ვენ­რო­ბა­სა და ენერ­გი­უ­ლო­ბა­შია.


 


კუ­როს სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა ვლინ­დე­ბა სხე­უ­ლის "მა­დი­ან" ფორ­მებ­სა და დიდ სექ­სუ­ა­ლურ მა­და­ში.


 


ტყუ­პი გა­სა­ოც­რად კრე­ა­ტი­უ­ლია, როცა საქ­მე სექსს ეხე­ბა. მისი მოქ­ნი­ლო­ბა პარტნი­ორს მუ­დამ აო­ცებს. ყო­ველ­თვის მზა­და­აა გა­მო­ცა­დოს რა­ღაც ახა­ლი.


 


კირჩხი­ბის სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა ხში­რად შე­ფა­რუ­ლია. ის მხო­ლოდ ძა­ლი­ან ახლო კონ­ტაქ­ტის დროს იხ­სნე­ბა. სა­მა­გი­ე­როდ, პარტნი­ორს მისი

გრძნო­ბე­ბის სიღ­რმე გა­ა­ო­ცებს.


 


ლო­მის სექ­სუ­ა­ლუ­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბა მის იმი­ჯში მდგო­მა­რე­ობს. ის ყო­ველ­თვის არის მო­წო­დე­ბის სი­მაღ­ლე­ზე ვი­ზუ­ა­ლუ­რი კუ­თხით.


 


ქალ­წუ­ლის სექ­სუ­ა­ლუ­რი შარ­მი დახ­ვე­წი­ლო­ბა­შია. ეს არის ზო­დი­ა­ქოს გა­რეგ­ნუ­ლად ყვე­ლა­ზე მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი, თუმ­ცა ში­ნა­გა­ნად ყვე­ლა­ზე ამო­რა­ლუ­რი ნი­შა­ნი.

 

სრულად

like
8