ხმელთაშუა ზღვისპირეთის დიეტა

გულის, ფილტვებისა და სისხლის ეროვნული უნივერსიტეტის (NHLBI) ვებგვერდზე ექსპერტების ანგარიში გამოქვეყნდა U.S. News and World Report-დან.