წონა

იმისთვის, რომ დაიცვათ ამ დიეტის ყველა მოთხოვნა, თქვენ ანგელოზების მოთმინება დაგჭირდებათ.