ემა ტუხიაშვილი,

სიმართლის მხარეს ყოფნასთან ერთად მაყურებლის ნდობა ის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია, რასაც განსაკუთრებით უფრთხილდება.