ანა მარგველაშვილი,

თავისუფალი სულისკვეთების ადამიანია და სწორედ ეს მომწონს ანა მარგველაშვილში.