ჰამლეტი

არაჩვეულებრივი მთხრობელია... იმდენად სახიერად გიყვება ისტორიას, შეიძლება გონებაში გაათამაშო და დაინახო.