კალამი, რომელიც ისტორიაა - Waldmann-ის ექსკლუზიური აქსესუარები საქართველოში

მუდ­მი­ვი ელე­გან­ტუ­რო­ბა, უკ­ვდა­ვი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა და უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხი - ეს Waldmann_ის ვერ­ცხლის კალ­მე­ბია.
პრე­მი­უმ ბრენ­დი, რო­მელ­საც 100 წელი შე­უს­რულ­და და მსოფ­ლი­ოს 60 ქვე­ყა­ნა­ში იყი­დე­ბა, სა­ქარ­თვე­ლო­შიც ხელ­მი­საწ­ვდო­მია.

Waldmann-ის სა­წე­რი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა „ბიბ­ლუ­სი გა­ლე­რე­ებ­ში“ არ­სე­ბულ Lupen-ის სივ­რცე­ებ­შია შე­საძ­ლე­ბე­ლი, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვა­ნი ბრენ­დე­ბის გა­მორ­ჩე­ულ აქ­სე­სუ­ა­რებს აერ­თი­ა­ნებს.

1918 წელს სამ­ხრეთ გერ­მა­ნი­ა­ში და­წყე­ბუ­ლი ის­ტო­რია წარ­მა­ტე­ბით გაგ­რძელ­და და დარ­გში ინო­ვა­ტო­რის პო­ზი­ცი­ას დღემ­დე ინარ­ჩუ­ნებს. კომ­პა­ნი­ამ კალ­მე­ბის წარ­მო­ე­ბა თა­ვი­დან­ვე ვერ­ცხლი­თა და ოქ­რო­თი და­ი­წყო. შემ­დეგ სა­მუ­შაო მა­სა­ლებს თით­ბე­რიც და­ე­მა­ტა. „ვალდმა­ნი“ თა­ვიდ­ნა­ვე ინო­ვა­ცი­უ­რი ბრენ­დი იყო. სწო­რედ მან შექ­მნა და და­ა­პა­ტენ­ტა 2 და
4 ფე­რი­ა­ნი სა­წე­რი კალ­მე­ბი. პირ­ვე­ლად 4 ფე­რი­ა­ნი კა­ლა­მი 1937 წელს პა­რი­ზის ექ­სპო­ზი­ცი­ა­ზე წა­რად­გი­ნეს. ლე­გენ­და­რუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა კა­ლა­მი „ორი ერ­თში“, რო­მელ­მაც პა­ტენ­ტი 1972 წელს მი­ი­ღო. ეს იყო ნივ­თი, რო­მელ­საც ერთ მხა­რეს ბურ­თუ­ლი­ა­ნი კა­ლა­მი ჰქონ­და, მე­ო­რე მხა­რეს კი - მელ­ნი­ა­ნი კა­ლა­მი.

ბრენ­დის თი­თო­ე­უ­ლი ნივ­თი ხელ­ნა­კე­თია. მათ­ზე მუ­შა­ო­ბენ ოს­ტა­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც მრა­ვალ­წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვთ და საქ­მეს უმაღ­ლეს დო­ნე­ზე ფლო­ბენ. კალ­მე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტებ­თან ერ­თად, ქარ­ხა­ნა­ში საქ­მი­ა­ნო­ბენ პრო­დუქ­ტის ზე­და­პი­რის ოს­ტა­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც კალ­მე­ბის მო­პირ­კე­თე­ბა­სა და გრა­ვი­რე­ბა­ზე მუ­შა­ო­ბენ. მხო­ლოდ „ვალდმა­ნი“ აწარ­მო­ებს კალ­მებს უნი­კა­ლუ­რი გრა­ვი­რე­ბით, რომ­ლის ანა­ლოგ­საც სხვა­გან ვერ შეხ­ვდე­ბით.

სა­ინ­ტე­რე­სოა ისიც, რომ 2014 წელს ვალდმან­ში მხო­ლოდ 20 ადა­მი­ა­ნი გახ­ლდათ და­საქ­მე­ბუ­ლი, რომ­ლებ­მაც ამ წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჯამ­ში 120 000 კა­ლა­მი და­ამ­ზა­დეს. ეს კი­დევ ერთხელ უს­ვამს ხაზს იმას, რომ საქ­მე ნამ­დვი­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის ხელ­შია და რომ თი­თო­ე­უ­ლი კალ­მის შექ­მნა მათ­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნაა.

ტრა­დი­ცი­ე­ბის დაც­ვას­თან ერ­თად, „ვალდმა­ნის­თვის“ მე­ტად პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია ინო­ვა­ცი­ე­ბი და თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი. ამ ყვე­ლაფ­რის ინ­ტეგ­რა­ცი­ის შე­დე­გად ვი­ღებთ იმ შე­დეგს, რა­საც „ვალდმა­ნის“ კა­ლა­მი ჰქვია და რომ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც შე­უ­ფა­სე­ბე­ლია.

ბრენ­დის შექ­მნი­დან 100 წლის შემ­დე­გაც, კალ­მე­ბის წარ­მო­ე­ბა კვლავ მხო­ლოდ სა­წყის ლო­კა­ცი­ა­ზე, გერ­მა­ნი­ა­ში ხდე­ბა. ბრენ­დუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა კი ყვე­ლა კონ­ტი­ნენტზე, 60 ქვე­ყა­ნა­შია შე­საძ­ლე­ბე­ლი. გარ­და ამი­სა, „ვალდმა­ნი“ ქნის კალ­მებს სხვა­დას­ხვა გი­გან­ტი კომ­პა­ნი­ე­ბის სპე­ცი­ა­ლუ­რი დაკ­ვე­თით. იქ­მნე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი­სად­მი მი­ძღვნი­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი კალ­მე­ბიც. მა­გა­ლი­თად, 2000 წელს „ვალდმან­მა“ შექ­მნა მე­ზღვა­ურ­თა კონ­კურ­სის „ამე­რი­კის თა­სის“ 150 წლის იუ­ბი­ლე­სად­მი მი­ძღვნი­ლი კალ­მე­ბი. ამ ბრენ­დის სა­წე­რი ნივ­თე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჩუ­ქა­რია ნე­ბის­მი­ე­რი შემ­თხვე­ვის­თვის.

გარ­და „ვალდმა­ნი­სა“ Lupen _ის სივ­რცე­ე­ბი მომ­ხმა­რე­ბელს სთა­ვა­ზობს BOSS-ის, Pierre Cardin-ის, Nina Ricci-ს ექ­სკლუ­ზი­ურ პრო­დუქ­ცი­ას შემ­დეგ მი­სა­მარ­თებ­ზე: ჭავ­ჭა­ვა­ძის 7, კან­დე­ლა­კის 7.
like
0

კომენტარის დამატება

სახელი*
აღწერა*
კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას, სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.