საბანერო რეკლამა CPM(1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1000X100 / 320 X 240 3.9 სურათი სურათი სურათი
C1 250X246 / 320 X 240 3.5 სურათი სურათი სურათი
B1 734 X 100 / 320 X 240 3.5 სურათი სურათი სურათი
B2 734 X 100 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
C2 250 X 246 / 320 X 240 3 სურათი სურათი სურათი
B3 734 X 100 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
საიტის/სტატიის წინმსწრები (მობილურში) 341 X 652 6.5     სურათი
ბანერი მთავარ სლაიდერში 734 X 344 6.5     სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის


პოზიცია სტატიკური დინამიური მობილური
მთავარი 8.5 17  
რუბრიკები 8.5 17  
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი სურათი


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება) 
ვიდეოს
დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26 ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26 ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88 ლ
სტატიაში ვიდეო

20 წამამდე 2.17 ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
 8 წამი 2.1 
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 100 000
მობილურის წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდებობა თვეში 60 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 238-78-70; 237-78-07
Nike Air Huarache