კოცნა

გაგჩენიათ ოდესმე კითხვა: - რა არის კოცნა? ან, რატომ ვკოცნით ერთმანეთს? ტექნიკურად, კოცნა არის ნერწყვის გაცვლა პარტნიორთან, რაც ალბათ დამეთანხმებით, საკმაოდ არაჰიგიენურად, უცნაურად და ცოტა საზიზღრადაც კი ჟღერს. მაშინ, რატომაა ასე პოპულარული კოცნა? - სამწუხაროდ, ამაზე ზუსტი პასუხის არ არსებობს. არის მხოლოდ სხვადასხვა სახის მოსაზრებები. ერთ-ერთი ვერსიით ითვლება, რომ კოცნის საშუალებით ადამიანი თავისი პარტნიორის შესახებ გაუცნობიერებლად ბიოლოგიურ ინფორმაციას იღებს.

ადრე ითვლებოდა, რომ ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ თვალს არ შეუძლია ახლოს მყოფ ობიექტზე (საუბარია მეორე ადამინის სახეზე) ფოკუსირება. თუმცა მიზეზი შემდეგშია: ტვინი ვერ უმკლავდება კოცნის დროს ვიზუალური და ტაქტილური ინფორმაციის ნაკადს.