ხორცი

ამბობენ, რომ ცილების გარეშე ადამიანი 40 დღეზე მეტს ვერ იცოცხლებს.

მრავალი სახის სტეიკი არსებობს. ყველაზე გავრცელებულია: რიბაი, სტრიპლოინი, შატობრიანი, ტიბოუნი და ტომაგავი. კარგად მომზადებულ სტეიკს ღრმა და მრავალფეროვანი გემო აქვს. გთავაზობთ იდეალური სტეიკის მომზადების ეტაპებს: