ეჭვიანობა

იდეალურ შემთხვევაში, ურთიერთობები ნდობაზე შენდება. მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ საჭირო ხდება, აეჭვიანო საყვარელი მამაკაცი, რომ შენი დაკარგვის შიში გაუჩნდეს.