საღეჭი რეზინი,

ბელა ფაბრიაკი, სტომატოლოგ-თერაპევტ/ორთოპედია, რომელსაც 16 წლის მუშაობის სტაჟი აქვს.